UK flag English| Francaise flag Francaise | Espanol flag Espanol | Deutsch flag Deutsch | Bulgarian flag Български | Japanese flag Japanese | Russian flag Pycсkий
   
The logo of Isomatic Lab Ltd.
 

Услуги


МИНИТРАФ
трансформатори и компоненти за тях

От 1997 год. МИНИТРАФ усвои производството и започна доставки на трансформатори и компоненти за тях в предприятието си в гр. Дряново.

Основните продукти на МИНИТРАФ са еднофазни и трифазни трансформатори с мощност от 20 VА до 125 КVА за електротабла, заваръчни машини и роботи, измерителни прибори, както и за разнообразни електронни изделия.

Заваръчни трансформатори

Според изискванията на клиента трансформаторите могат да бъдат неимпрегнирани, импрегнирани с лак или заляти с епоксидна смола във вакуум. Последното им осигурява степен на защита не по-малка от ІР 54.

Освен завършени изделия МИНИТРАФ доставя и компоненти за трансформатори - вити магнитопроводи, тороидални магнитопроводи, бобини и пр. Магнитопроводите се произвеждат от висококачествена студено валцована електротехническа стомана, което позволява да се произвеждат трансформатори за честоти от 50 Hz до няколко KHz. При по-високите честоти, особено за електронни изделия, се използуват феритни сърцевини.

Витите магнитопроводи се навиват от лента, отвръщат се при 820 оС, импрегнират се и се срязват наполовина. Тъй като един магнитопровод се състои от две половини, които не трябва да се обръщат, половинките се маркират. За повече подробности натиснете тук.

Тороидалните сърцевини се навиват от лента и се отвръщат при 820оС. Те могат да бъдат доставени във вида, в който излизат от пещта (нелакирани), импрегнирани във вакуум (тип А1 по DIN 42311) или с епоксидсно покритие (тип А или В).

МИНИТРАФ разполага с модерни бобинажни машини, които дават възможност да се реализират разнообразни видове намотки, екрани, изолации и пр. от кръгъл и профилен проводник или медно фолио със сечение до 35 мм2. В някои изделия се прилагат и водоохлаждаеми намотки за токове от 5000 А и нагоре.

Магнитопроводите и макарите, използувани при производството на трансформаторите, отговарят на изискванията на DIN 41309, DIN 41305 и IEC 60742.

Според приложението им трансформаторите отговарят на стандартите на ISO, IEC, DIN, БДС или на съгласувани с клиента технически условия. Преди експедиция продукцията на МИНИТРАФ се тества 100% в нашата модерна изпитвателна лаборатория.

Основните изделия на МИНИТРАФ са:

 • Еднофазни трансформатори - 20 VА до 3000 VА
 • Трифазни трансформатори от 100 VА до 25 КVА
 • Трансформатори за машини за електродъгово заваряване от 160 до 500 А
 • Трансформатори за роботизирано електросъпротивително заваряване от 25 до 124 КVА по ISO 10656 и ISO 5826.
 • Тороидални трансформатори от 20 VА до 1500 VА
 • Токови трансформатори от 50/5А до 1000/5А
 • Дросели
 • Намотки за електродвигатели
 • Соленоиди
 • Феритни трансформатори и филтри
 • Вити магнитопроводи по DIN 41309 и IEC 329
 • Тороидални магнитопроводи по DIN 42311
 • Електронни трансформатори (преобразуватели) до 150 VА
 • Специалистите на МИНИТРАФ са на Ваше разположение за обсъждане на техническите изисквания и намиране на технически и икономически оптималното решение, независимо дали Ви е необходим опитен образец, серийно производство или единични бройки.

  Модерната организация на производството и ефективната логистика позволяват на МИНИТРАФ да гарантира изпълнение на поръчките Ви в кратки срокове.

  За контакти:

   
  Тел.: 0676-5450
  Факс: 0676-4355
  e-mail: trafo@nat.bg


  За контакти, моля изпратете e-mail на адрес isomatic@isomatic.com.
  Всички права запазени © 2006 Изоматик Лаб ООД